Hvad er  ?

I 1992 tog Rødovre Frimærkeklub initiativ til at samle en række frimærkeklubber i Storkøbenhavn i et samarbejde, og 11 klubber stiftede SFKO ‘92, Samarbejdende Frimærkeklubber i København og Omegn af 1992.

SFKO ’92 fik hurtigt øget tilslutning, også af klubber fra det øvrige Sjælland, Møn og Falster, så i 1995 tog sammenslutningen navneforandring til

Samarbejdende Frimærke Klubber.

SFK propaganderer ikke for øget tilgang, og interesserede klubber må selv tage initiativet. Et medlemskab af SFK er uden betydning for, om en klub er medlem af DFF. I øjeblikket omfatter samarbejdet 33 klubber i København og på Sjælland. Siden 2012 har SFK samarbejdet med Frederiksberg Frimærke Forening (FFF) og der er en positiv dialog med Danmarks Filatelist Forbund (DFF). Samarbejdet klubberne imellem består hovedsagelig af adgang til andre klubbers arrangementer, foredragsholdere, hjælp til store byttedage og udstillinger samt fælles bytteaftener.

Hjørnestenen i samarbejdet er den årlige udgivelse af SFK programmet, hvor medlemmerne kan følge med i klubbernes forskellige mødeaftener og andre arrangementer.   SFK afholder 2 årlige møder, forår og efterår, hvor repræsentanter fra klubberne mødes. Det ene af disse møder fungerer desuden som den årlige generalforsamling, hvor der også vælges en bestyrelse. Klubberne betaler 175 kr. i kontingent årligt til dækning af mødeudgifter, og køber desuden SFK programmet til samtlige medlemmer. Flere klubber køber ekstra eksemplarer til at lægge frem på byttedage, ved møder, på biblioteker og lignende steder som propaganda for klubberne.

SFK ønsker at udnytte nye muligheder for at styrke interessen for filateli, derfor er SFK hjemmesiden – www.sfk92.dk – oprettet, med de mange fordele det indebærer. Det er et ønske, at disse nye muligheder er i balance med den måde SFK fungerer på, her tænkes også på det sociale klubliv, som SFK lægger stor vægt på. SFK programmet vil fremover blive udsendt selvom der er oprettet en hjemmeside.   

Det er SFK‘s ønske at fremme interessen for filateli og SFK er positiv over for tiltag og initiativer, der kan tjene dette formål. Det er det ønske, der ligger til grund for, at arbejde hen imod positiv ligestillet dialog og samarbejde med andre filateli foreninger og forbund.